--> Bio-energie - Hotel voor de Toekomst | Valk Exclusief

Wat over is gaat niet verloren

Wat over is gaat niet verloren - Hotel voor de Toekomst

Bio-energie

Het organisch afval van onze hotels wordt gebruikt als grondstof voor bio-energiecentrales. Via een innovatief verwerkingsproces wordt het afval omgezet tot groene energie en teruggeleverd aan onze hotels.

Gescheiden afval

Afval is geen waste

Al het organische afval in onze hotels wordt gescheiden en gebruikt als grondstof voor groene stroom.

Swill afval

Swill is een engelse term die staat voor niet geconsumeerde delen van de maaltijden. Ons swill afval wordt via een zogenaamde storttafel onder druk in een ondergrondse opslagtank gepompt.


Meer info

van biomassa naar groene stroom

From cradle to cradle

De in de ondergrondse tank opgeslagen etensresten (biomassa) worden naar een bio-energiecentrale vervoerd. Daar wordt de biomassa vergist en omgezet in bio-gas en uiteindelijk groene stroom. De groene stroom wordt weer teruggeleverd aan onze hotels. En zo is de cirkel rond.

Wij maken gebruik van cookies.